Kaukoputki är Kaukokiitos avgiftsfria webbtjänst, som betjänar alla våra kunder oavsett vilken beställningskanal de använder. Alla våra kunder kan således utnyttja de mångsidiga funktionerna i Kaukoputki för hantering av sin leveranskedja.

 

Via Kaukoputki kan våra företagskunder räkna ut transportens pris, beställa transporter, förmedla försändelsedokument och uppföljningsuppgifter till mottagaren, följa inkommande och utgående transporter, kontrollera transporternas tidtabeller, hantera sin adressbok och exempelvis ladda ner fakturakopior. Kaukoputki är ett mångsidigt verktyg som stöder användare som arbetar i olika roller i våra kundföretag: avsändningsavdelning, logistikbeslutsfattare, försäljning, ekonomiavdelning och kundservice.

 

Kaukoputki lämpar sig bäst som transportbeställningskanal för företag med högst ett tiotal dagliga försändelser. Som ett verktyg som underlättar hanteringen av leveranskedjan erbjuder Kaukoputki emellertid mångsidig information och funktioner också för de kunder som beställer sina transporter via någon annan tjänst – t.ex. prisräknare, uppföljning av försändelser, försändelsedokument och fakturakopior samt möjlighet att göra ändringar i transportbeställningarna. Via Kaukoputki är det också möjligt att följa upp försändelser som gjorts via andra beställningskanaler.

 

Kaukoputki betjänar utöver det avsändande företaget också mottagarna. Försändelsernas mottagare kan via vår webbtjänst följa försändelsen och kontrollera exempelvis försändelselistor. Kaukoputki får år efter år i våra kundnöjdhetsenkäter beröm framför allt för att tjänsten är åskådlig och lätt att använda. Kaukoputki kan användas på alla dataterminaler.

 

Vad Kaukoputki erbjuder för olika användare?

 • AVSÄNDARE
 • Transportbeställningar
 • Förmedling av försändelselistor och uppföljningsuppgifter till mottagaren
 • Hantering av adressbok
 • MOTTAGARE
 • Uppföljning av försändelser
 • Meddelanden om inkommande försändelser och lastning för utdelning
 • Kontroll och utskrift av försändelselistor
 • FÖRSÄLJNING
 • Prissättning av transporter
 • Uppföljning av försändelser
 • EKONOMI
 • Fakturakopior
 • Ersättningsansökan vid transportskada

 

Ersättningsansökan kan redan nu fogas till din Kaukoputki-kod; hör dig för hos din kontaktperson på Kaukokiito.

 

Nya Kaukoputki ger bättre användarupplevelser

 

Kaukoputki utvecklas inom vår egen teknologienhet. Vårt beslut att hålla utvecklingen inom huset möjliggör att vårt utvecklingsarbete utgår från kundernas behov i vardagen.

 

Den förnyade Kaukoputki-tjänsten lanseras uppskattningsvis vid årsskiftet 2024–2025. Utvecklingen av webbtjänsten inriktas framför allt på en bättre användarupplevelse, ett mer vägledande användargränssnitt och visualisering av data. Exempelvis är det i fortsättningen enklare att få en överblick av försändelsernas status.

 

I nya Kaukoputki införs efter hand nya funktioner vid sidan av de nuvarande funktionerna, såsom ansökan om ersättning för transportskador, kommunikation och rapportering. I framtiden visar Kaukoputki också leveranssäkerheten i realtid, utsläppsrapporter och rikligt med transportspecifika data. I och med de nya egenskaperna betjänar webbtjänsten allt mångsidigare de personer som arbetar i olika roller i våra kundföretag.

 

Alltid hjälp av en människa

 

Hos Kaukokiito stöder vår kundservice och den teknologiska utvecklingen varandra. För oss betyder det att även om vi utvecklar våra tjänster så att de ska vara så intuitiva att använda som möjligt, får våra kunder vid behov alltid hjälp av en människa.

 

Kaukoputkis användarstöd betjänar våra kunder vardagar kl. 8–14 via telefon på numret 010 510 1700 eller via e-post på adressen kaukoputkituki@kaukokiito.fi.

 

Registrera dig som Kaukoputki-användare här.

TJÄNSTER