Tillbaka

Den nya tjänsten Kaukokiito BIO minskar transporternas koldioxidavtryck

Vi lanserar på marknaden en ny Kaukokiito BIO-tjänst som ger våra kunder möjlighet att minska koldioxidavtrycket från sina transporter med hela 90 %. Det är ett konkret, snabbt och kostnadseffektivt sätt för att uppnå klimatmålen. Genom den utsläppsrapportering som vi tillhandahåller är det enkelt att följa upp utvecklingen av utsläppen.

Kaukokiito BIO-tjänsten transporterar försändelserna med förnybar diesel. Bränslet tillverkas till 100 % av återvunnen råvara och minskar transporternas koldioxidavtryck med hela 90 % jämfört med användningen av fossil diesel. Förnybar diesel erbjuder ett brett, riksomfattande distributionsnät, varför vi kan använda förnybar diesel i alla våra transporter i Finland.

I godstrafiken är det svårt att säkerställa att en viss försändelse transporteras i ett fordon som tankats med förnybar diesel. När kunden väljer Kaukokiito BIO-tjänsten, tankar vi den mängd förnybar diesel som motsvarar utsläppsminskningsmålet för försändelserna i vårt transportnät.

Tjänstens användare får tillgång till överskådlig utsläppsrapportering som baserar sig på realiserade kunddata och som är till hjälp vid uppföljningen av hur utsläppsminskningsmålen avancerar. Kaukokiito BIO-tjänsten lämpar sig för alla transportbehov: paket, styckegods samt del- och hellast.

Varför har vi utvecklat Kaukokiito BIO-tjänsten?

Inom transportbranschen är koldioxidutsläppens andel av tradition stor och vi har förbundit oss att främja en klimatsmart logistik i Finland. Med Kaukokiito BIO-tjänsten vill vi erbjuda våra kunder möjlighet till konkreta och snabbverkande hållbarhetsgärningar. Samtidigt är det ett steg närmare vårt mål att i framtiden transportera försändelserna koldioxidneutralt. Läs mer om våra hållbarhetsmål.

Bli klimatpartner och ta i bruk Kaukokiito BIO-tjänsten!