Tillbaka

Transport- och terminaltjänsternas priser från och med 15.10.2021

Transport- och terminaltjänsternas priser från och med 15.10.2021

Reparations- och underhållskostnaderna, lönerna, däckkostnaderna och försäkringspremierna har ökat betydligt i år. Säsongsvariationerna har betonats ytterligare. Detta höjer generellt produktionskostnaderna när tillgången på materiel är begränsad.

Inom vår bransch har de kontinuerligt ökade kraven på ansvarsfullhet stor inverkan på kostnaderna, framför allt i fråga om vagnpark och fastigheter.

 

Av dessa orsaker justeras våra transport- och servicepriser från och med den 15 oktober 2021 med 5,3 %. För att säkerställa vår servicekapacitet och en ansvarsfull utveckling av verksamheten också i fortsättningen är vi tvungna att beakta kostnadsökningen i våra priser.

För mer information, vänligen kontakta er kontaktperson.