Vi uppskattar vår professionella personal högt, eftersom de är i nyckelposition i att stödja grunden för vår verksamhet – ansvar för människor, miljön och ekonomin.

 

Vårt mål är att skapa mervärde för både våra kunder och våra ägare genom lönsam tillväxt. Vi vill främja din affärsverksamhet genom att erbjuda flexibla tjänster efter dina behov. Våra varuflöden rör sig alltid säkert och effektivt, med hänsyn till miljösynpunkter.

 

Vår nya vagnpark, energieffektiva terminaler och vårt optimerade affärssystem gör vårt koldioxidavtryck avsevärt mindre. Vi fäster även vikt vid att källsorteringen och återvinningen fungerar.

 

Vi har beviljats ISO 9001- och ISO 14001-certifikat. Du hittar dem enkelt i vår databank.