Kaukokiito skulle inte kunna existera utan medarbetare som trivs i sitt arbete. Därför har vi förbundit oss att göra ett gott arbete – ett sådant arbete som varje anställd kan vara stolt över.

 

Nuläget


Kaukokiito är en viktig arbetsgivare i Finland. Vi har cirka 2 000 anställda och sysselsätter indirekt tusentals via våra underleverantörer och samarbetspartner. Genom en årlig arbetshälsoenkät och tre pulsenkäter följer vi upp hur arbetshälsan förverkligas och utvecklas. Dessutom har vi genomfört följdenkäter i anslutning till arbetet, de anställdas ork och välbefinnande under undantagsförhållandena.

 

Vi erbjuder våra medarbetare utbildningsmöjligheter i Kaukokiito Akatemia. Arbetsmiljöobservationer följs upp dagligen via lokala ansvarspersoner. Varje arbetsolycksfall anmäls och utreds internt. Vi tillämpar också säkerhetskartläggningar som omfattar hela personalen.

 

Vårt mål

 

  • Välmående personal
  • Trygg arbetsmiljö
  • Kunniga medarbetare


Vi har förbundit oss att göra arbetet ännu bättre för våra medarbetare. Vårt mål är en motiverad, kompetent och välmående personal. Det lyckas genom att följa upp de anställdas välbefinnande, ta itu med utvecklingsobjekt och satsa på ledarskap och chefsarbete.

 

Vi värnar om en trygg arbetsmiljö: vårt mål är noll olycksfall.

Hållbarhet