Vi erbjuder ett omfattande utbud tilläggstjänster som kompletterar dina transporter. Med hjälp av dem skräddarsyr du en smidig och effektiv leveranskedja för ditt företag och höjer kundtillfredsställelsen ytterligare.

 

OBS! Kom ihåg att beställa de tilläggstjänster som du behöver i samband med transporten. De produktvisa tilläggstjänsterna ser du på produktsidorna.

En tjänst som inte beställts men som är oundviklig för att uppdraget ska kunna utföras debiteras enligt prislistan.

 

TJÄNSTER