Asiakasohje kuljetusvahinkotapauksessa

1.4.2022 | Toimintaohje 

Maantiekuljetuksissa noudatetaan Tiekuljetussopimuslakia (23.3.1979/345), joka on myös pakottavaa oikeutta.

Lähettäjän velvollisuus ja vastuu

Lähettäjä on vastuussa rahtikirjan oikeista tiedoista (11§), pakkauksen tulee kestää normaalin käsittelyn, kuljettamisen ja sidonnan aiheuttamat rasitukset (14§) ja lähettäjän tulee ilmoittaa kuljettajalle lähetettävän tavaran vaarallisesta luonteesta (15§). Lisäksi muut laissa määritellyt vastuut.

Kuljettajan velvollisuus ja vastuu

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana (27§). Tätä vastuuta on rajoitettu koskien lähettäjän/vastaanottajan laiminlyöntiä tai olosuhteita, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää tai sen seurauksia ehkäistä (28§) sekä muuta kuljetukseen liittyvää erityistä vaaraa (29§).

Esimerkkejä rajoituksista suoritettavaan korvaukseen (32§ ja 35§):

 • maksimi korvausmäärä 20 €/nettorahtikilo
 • luovutuksen viivästymisestä suoritettava korvaus on enintään rahtia vastaava määrä

Laissa mainituista vastuun rajoituksista johtuen suosittelemme lähettäjää vakuuttamaan lähetykset tavaravakuutuksella vähintään, kun kyseessä on kevyt mutta arvokas tavara.

Vastaanottajan velvollisuus ja vastuu

Vastaanottajan tulee tarkastaa saapuva lähetyserä. Mikäli hänellä on moittimista lähetyksen määrän tai kunnon suhteen, tulee siitä tehdä varauma kuljettajan mobiililaitteeseen ennen vastaanottokuittausta. Jos vahinkoa ei voi mitenkään havaita ulospäin (piilevä vahinko), tulee muistutus tehdä rahdinkuljettajalle kirjallisena seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta (40a§). Jos tässä pykälässä mainittu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty.

Menettelytapa kuljetusvahingon sattuessa

 • Vastaanotettaessa tehdään varauma mobiililaitteeseen ja muistutus reklamaatiolomakkeelle ennen tavaran kuittausta.

Korvausta voidaan hakea vain, jos

 • yksilöity kirjallinen muistutus (puute/rikkoutuminen) on tehty lähetystä vastaanotettaessa
 • piilevästä vahingosta on tehty kirjallinen reklamaatio rahdinkuljettajalle seitsemän arkipäivän kuluessa

Ilman kyseisiä reklamaatioita on lähetys hyväksytty moitteettomassa kunnossa, eikä korvausta voi hakea.

 • Korvausvaatimus esitetään sillä tavaran arvolla, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Vaatimus voi sisältää rahtiveloituksen rikkoutuneen/puuttuvan tavaran osalta.
 • Vaurioitunut tavara on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Ilman lupaa hävitetyn tavaran korvausvaatimusta ei voida käsitellä. Korvattavan vahinkotavaran omistusoikeus siirtyy korvauksen suorittajalle tämän niin halutessa. Tavaran voi hävittää korvauspäätöksen jälkeen, ellei korvauksen maksaja ole ilmoittanut noutavansa sitä. Vahinkotavaran mahdollisista hävittämiskustannuksista vastaa vastaanottaja.

Sähköinen rahtikirja, kuittaus, varauma ja muistutus

Kuljetuksen aikana tai luovutuksen yhteydessä tehtävä varauma valokuvineen sekä vastaanottajan sähköinen kuittaus löytyvät kuljetuksen sähköisestä rahtikirjasta. Rahtikirjakuvan asiakas voi löytää Kaukoputki-portaalista löytyvistä omista rahtikirjoista. Varaumarahtikirjan voi pyytää myös asiakaspalvelustamme tiedustelut@kaukokiito.fi. Kirjallisena mahdollisesti tehdystä reklamaatiolomakkeesta jää vastaanottajalle kopio.

 Korvausvaatimus ja sen liitteet

 • Vapaamuotoinen vahingonkorvausvaatimus tehdään arvonlisäverottomana! (AlvL §61).
 • Jäljennös kuljetuksen rahtikirjasta (rahtikirjanumero) tai reklamaatiolomakkeesta, johon muistutus on kirjattu
 • Jäljennös alkuperäisestä kauppalaskusta tms. selvitys, josta käy ilmi lähetyserän arvo vahinkohetkellä. Tieto siitä kenellä on oikeus korvaukseen = onko vaaranvastuu ollut lähettäjällä vai vastaanottajalla, tämä selviää usein kauppalaskun toimituslausekkeesta.
 • Rahtilaskukopio, jos rahtihyvitystä vaaditaan rikkoutuneen tuotteen osalta. Korvaavaa kuljetusta ei hyvitetä.
 • Piilevissä vahinkotapauksissa kirjallinen reklamaatio, josta käy ilmi sen kirjauspäivä.
 • Selvitys vahingon määrästä: millaisia vaurioita, ovatko ne korjattavissa ja millä kustannuksella, mikä on tuotteen jäännösarvo ja tieto siitä, mistä tuotteen voi noutaa.
 • Vahingoittuneen tuotteen nettopaino!

Vahinkokäsittelyä saattaa hoitaa puolestamme myös siihen valtuuttamamme vakuutusyhtiö. Lähetä korvausvaatimus ja yllämainitut, välttämättömät liitteet seuraavaan osoitteeseen:

Suomen Kaukokiito Oy / Kuljetusvahingot
Nuolikuja 2, 01740 Vantaa
vahingot@kaukokiito.fi