Pakkausohjeet pyöreille tangoille ja putkille

6.10.2017 | Toimintaohje

Lähettäjän tulee pakata kaikki yli 40 kg painavat pyöreät ja pitkät tangot, putket tai rullat siten, että niiden tahaton pyöriminen on estetty lastauksen, kuljetuksen ja purun aikana. Lähettäjä voi valita tarkoituksenmukaisimman pakkaustavan, kunhan lähetyksen pyöriminen estyy.

Mikäli tankoja tai putkia on useita, ne voidaan sitoa vanteilla toisiinsa, mutta yksittäinen pyöreä tanko tulee sitoa tukevasti vähintään lautaan kiinni. Kappaletavarana kulkevat putket käsitellään aina kentällä, joten mikäli lähetys ei kestä kosteutta, se tulee huomioida pakkausta valitessa. Suojattu lähetys kestää myös paremmin normaalin kuljetuksen aikaisen rasituksen.

Pyörimisen estävällä pakkaamisella estetään työtapaturmia, joille voivat joutua päivittäin alttiiksi sekä lähettäjä, lastaaja, kuljettaja että vastaanottaja, jos tanko lähtee pyörimään kuormasta tai trukin piikeiltä lastaajan päälle.

Kuljettajan tulee kieltäytyä ottamasta lähetystä kyytiin, mikäli hän ei katso sen olevan turvallinen kaikkien kuljetusketjun aikana tehtävien lastausten ja purkujen ajan. Pakkaamattoman lähetyksen toimitusaika voi myös pidentyä alun perin odotetusta.

Alla on muutamia esimerkkikuvia oikein pakatuista lähetyksistä, joissa tahaton pyöriminen on estetty.