Takaisin

Kaukokiidon asiakastyytyväisyys kasvaa: nettosuositteluindeksi +56!

Marraskuussa toteutetun laajan asiakastyytyväisyystutkimuksemme nettosuositteluindeksi oli +56, ja ylitti näin reippaasti kuljetus- ja logistiikka-alan keskiarvon +41. Saimme erityisesti kiitosta luotettavuudesta, kasvollisesta ja ratkaisukeskeisestä palvelusta, valtakunnallisesta kuljetusverkostosta sekä Kaukoputki-verkkopalvelusta.

Teemme jatkuvasti töitä parantaaksemme asiakkaidemme asiakaskokemusta, ja tätä kehitystyötä teemme asiakkailta saamamme palautteen ja kehitystoiveiden pohjalta. Seuraamme ja mittaamme asiakaskokemuksen kehitystä kaksi kertaa vuodessa toteutettavilla kyselyillä. Lisäksi toteutamme säännöllisesti haastatteluja, joiden tavoite on ymmärtää syvällisemmin asiakkaidemme toimintaympäristöä, sen muutoksia ja kartoittaa vaatimuksia logistiikkakumppanille tulevaisuudessa. Näin varmistamme, että kuljemme aina asiakkaidemme rytmissä.

Positiivista kehitystä kaikilla osa-alueilla

Marraskuussa toteutetun kyselymme kautta saimme satoja vastauksia eri toimialoilla toimivilta yritysasiakkailtamme ympäri Suomen. Pyysimme kyselyssä vastaajia muun muassa arvioimaan Kaukokiidon onnistumista kuudentoista eri asiakaskokemukseen vaikuttavan kriteerin kautta – esimerkkeinä toimitusvarmuus, hintataso, asiakaspalvelu, asiakkaan tarpeiden huomioiminen, vastuullisuus, digitaaliset palvelut ja ymmärrys kuljetus- ja logistiikka-alan tulevaisuudesta. Arvio Kaukokiidon onnistumisesta oli parantunut edellisvuodesta yhtä lukuun ottamatta kaikilla osa-alueilla, ja arvio hintatasosta oli säilynyt edellisvuoden tasolla.

NPS (net promoter score) eli nettosuositteluindeksi kertoo, kuinka todennäköisesti henkilö suosittelisi tutkimuksen kohteena olevaa yritystä muille. Marraskuun kyselyn tulos oli +56, joka ylittää erinomaisen rajan. Toukokuun 2023 lyhyessä pulssikyselyssä nettosuositteluindeksimme oli +53. Kyselyssä oli myös mahdollista antaa avointa palautetta: Kaukokiito sai erityisesti kiitosta luotettavuudesta, kasvollisesta ja asiantuntevasta palvelusta, valtakunnallisesta kuljetusverkostosta sekä helppokäyttöisestä Kaukoputki-verkkopalvelusta.

Kaukokiito on investoinut kuluneella strategiakaudella erityisesti vastuullisuustyöhön, digitalisaation ja tiedolla johtamisen kehitykseen sekä datan visualisointiin. Esimerkkeinä tästä investointimme kasvavaan sähköautokantaan ja viime vuonna lanseerattu Kaukokiito BIO -palvelu, joka kuljettaa asiakkaidemme lähetykset uusiutuvalla dieselillä. Lisäksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota osaavan henkilöstön varmistamiseen muun muassa panostamalla esihenkilötyön ja työturvallisuuden kehitykseen.