Tillbaka

Priset för samtal till våra nummer som börjar med 010 ändras

Priset för våra telefonnummer som börjar med 010 ändras den 28 december 2023. Samtal till dessa nummer har tidigare kostat 8,35 cent/samtal + 16,69 sent/min. Efter ändringen debiteras vid samtal från mobiltelefon mobilsamtalsavgift (msa) och vid samtal från fast nät lokalnätsavgift (lna). Samtalspriset fastställs således i fortsättningen på basis av uppringarens telefonabonnemangsavtal.

Ändringen gäller emellertid inte servicenummer som börjar med 0100. Samtal till vår transportbeställning kostar således också i fortsättningen lika mycket som tidigare, dvs. 1,17 euro/samtal + 2,00 euro/min + lna/msa.