Hållbarhetsteman och mål för hållbarhet

År 2021 var betydande för Kaukokiito ur hållbarhetsperspektiv. I bolaget definierades hållbarheten på nytt.

 

Arbetet var en naturlig fortsättning på våra tidigare hållbarhetsansträngningar, vilka i hög grad gick ut på att med olika metoder minska utsläppen, bland annat genom att öka transportkapaciteten med nya utsläppssnålare HCT-fordon.

 

I början av året bestämde vi oss för att ta tjuren vid hornen. Vi var stolta över vårt hållbarhetsarbete hittills, men vi ville driva på våra insatser och erbjuda mer hållbara transporttjänster.

 

Vi tror att en hållbar morgondag skapas tillsammans. Därför inrättade vi hållbarhetstemana och hållbarhetsmålen i nära samarbete med våra medarbetare och kunder. De mål som nu definierats integrerar hållbarhetsfrågorna som en allt fastare del av Kaukokiitos affärsverksamhet.

 

Utifrån dessa diskussioner och vår kännedom om logistikbranschen föddes en framåtblickande färdplan för hållbarhet. Där har målen indelats i tre delområden: klimat, medarbetare och samhälle. Under dessa teman finns delmål, som beseglar hållbarheten som en del av vår vardag.

 

Varje hållbarhetsområde har indelats i praktiska projekt, där framstegen leds, mäts och utvecklas. Ett viktigt beslut är att intensifiera minskningen av utsläppen och ställa upp ett tufft mål för oss själva att transportera alla leveranser koldioxidneutralt senast år 2030 – fem år före Finlands nationella mål.

 

Dessa mål höjer Kaukokiitos strategiska avsikter när det gäller hållbarhet. I framtiden vill vi inte enbart vara ett logistikföretag som driver verksamheten ansvarsfullt utan målet är att maximera vårt positiva inflytande och hjälpa våra kunder att uppnå sina egna hållbarhetsmål.

 

Vi gör detta arbete nu, så att hållbarhetsfrågorna framöver ska utgöra en fast del av vardagen för varje medarbetare och varje kund hos Kaukokiito.

Hållbarhet