Vårt hållbarhetsansvar omfattar samhällspartnerskap på rejäla villkor. Vi följer etiska principer i vår verksamhet och förutsätter att de också iakttas av våra samarbetspartner.


Nuläget

 

Kaukokiito har långa traditioner som en lokal, finländsk aktör. Som en viktig del i våra värderingar ingår också att vara öppna och pålitliga. Dessa egenskaper bildar kärnan i vårt mål att vara en rejäl partner i samhället.

 

För att vi ska kunna uppnå vårt hållbarhetsmål, har det varit viktigt för oss att integrera hållbarhetsfrågorna i Kaukokiitos ledningssystem. Därför har vi en egen styrgrupp för hållbarhet som ansvarar för att hållbarhetsmålen uppnås. Denna grupp har förbundit sig att förankra hållbarhetsarbetet i Kaukokiitos affärsverksamhet.

 

Vårt mål

 

  • Fler underleverantörer som följer etiska riktlinjer
  • Uppdatering av interna etiska riktlinjer


Eftersom vi är en viktig aktör inom logistikbranschen, har våra gärningar effekt. För närvarande har merparten av våra underleverantörer förbundit sig till Kaukokiitos etiska riktlinjer och resten kommer att förbinda sig till dem senast under år 2022.

 

Därtill styrs vår egen verksamhet av Kaukokiitos interna etiska regler som utgör ett viktigt led i utvecklingen av våra hållbara verksamhetsformer. Vi kommer ytterligare att precisera och utveckla de etiska riktlinjerna för såväl våra underleverantörer som internt under år 2022. Med hjälp av dessa åtgärder säkerställer vi en stabil grund för en hållbar verksamhet.

 

Vårt samhällspartnerskap på rejäla villkor är också förenat med en öppen verksamhet. I fortsättningen avser vi att kommunicera allt mer om våra hållbarhetsgärningar och lyssna till kundernas och medarbetarnas tankar och önskemål. Gemensamma gärningar ger vår verksamhet större genomslag.

Hållbarhet