Sparsam och förutseende körning förbättrar transporternas miljöeffektivitet

Sparsam och förutseende körning innebär att man kontinuerligt läser av trafiken i syfte att optimera bränsleförbrukningen. Ett sparsamt, dvs. intelligent och smidigt körsätt, bidrar till ökad trafiksäkerhet och minskar transporternas miljöpåverkan och koldioxidutsläpp.

 

Vi stöder och följer upp sparsam körning på många sätt:

 

 • Vi instruerar förarna regelbundet när fordonsparken förnyas.
 • Ny teknik ger ökad säkerhet och bättre bränsleekonomi.
 • Vi utbildar förarna i ett sparsamt körsätt. Vi ger respons och belönar för goda resultat.
 • Modern fordonspark som är trygg och miljövänlig.
 • Avancerad tilläggsutrustning, såsom adaptiv farthållare som identifierar väglag och trafik, ökar säkerheten och bidrar till bränsleekonomisk körning.
 • Anordningar för uppföljning av körsätt.
 • Regelbunden service av fordonen, såsom kontroll av däcktryck.
 • Vi optimerar körsträckorna genom ruttarrangemang.
 • Hög utnyttjandegrad och kombinerade transporter.


Regelbunden förarutbildning i körsätt och ansvarstagande är en del av Kaukokiitos vardag

 

På Kaukokiito har vi alltid vinnlagt oss om förarnas körsättsutbildning och sedan början av 2010-talet har vi fäst allt mer uppmärksamhet vid att utbilda våra förare. Kaukokiitos förare deltar regelbundet i Kaukokiitos egen utbildning, där förarna får personlig respons på sitt körsätt. Förarnas färdigheter utvecklas i vardagen genom uppföljning och respons.

 

Kaukokiitos förare deltar med jämna mellanrum i REAK-kurser, dvs. en yrkeskompetensdag i sparsam och förutseende körning. Rätt användning av utrustning i kombination med ett förutseende körsätt ger ökad säkerhet och bättre bränsleekonomi. Dessutom kan förarna delta i importörernas märkesspecifika utbildningsdagar, där man bl.a. tar upp ny teknik i fordonen. Inskolning ges före överlåtelsen av nya fordon.

 

Vi har testat ett produktivitetstillägg som incitament och överväger att införa det i större omfattning.

 

Teknologin till hjälp vid utvecklingen av sparsam körning

 

Vi följer upp sparsam körning per bil, fordonsgrupp och förare. Förarna har också möjlighet att se sin egen körsättsrapport. Den dagliga rapporten om körsätt uppdateras i realtid och är för medarbetarna det bästa verktyget för att utveckla sitt eget arbete. Uppdateringen i realtid möjliggör kritisk bedömning, när dagen ännu är i färskt minne.

 

På Kaukokiito består uppföljningen av förarnas körsätt av fyra huvudområden:

 

Körhastighet 

 • Uppföljning av körhastigheten. En jämn hastighet förbrukar minst bränsle och är minst påfrestande för föraren.

Bromsning

 • Förutseende körning strävar efter att undvika onödiga stopp och öka säkerheten.

Tomgång

 • Minimering av tomgång.

Rullning

 • Optimering av rullad sträcka. (Inte på bekostnad av medelhastigheten.)

Framförhållning ger ökad trafik- och arbetssäkerhet

 

En rutinerad förare som behärskar ett sparsamt körsätt agerar föredömligt i trafiken oberoende av omständigheterna. Förutseende körning minskar bevisat förekomsten av tillbud och belastningen i arbetet. Brådska syns inte i trafikbeteendet hos medarbetarna på Kaukokiito.

 

När föraren koncentrerar sig på att köra sparsamt, observerar och noterar föraren också bättre övrig trafik, varvid trafiken hela tiden löper smidigt och förutsebart också för andra trafikanter.

 

Konkreta resultat i Kaukokiitos pilotgrupper

 

 • Åtgärderna för sparsam körning har minskat bränsleförbrukningen med cirka 3 %.
 • Tomkörning 2019 vs 2021 -44 %.

Hållbarhet