Att ringa till ett 010-börjande nummer kostar 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min (inkl. moms).

TJÄNSTER