Behöver du bilder, logotyper eller annat material från Kaukokiitos värld? Du kan be Kaukokiitos marknadsföring om bilder: markkinointi@kaukokiito.fi.

 

Vänligen observera att materialet endast är avsett för kommunikationsbruk. Bilderna kan användas i nyhetsrapportering om källan nämns i publikationen.

TJÄNSTER