Vi på Kaukokiito respekterar din integritet och din rätt till uppgifterna om dig själv. Därför utgör en lagenlig, säker hantering av dina personuppgifter och ett dataskydd av hög kvalitet en förutsättning och utgångspunkt för all vår verksamhet.

 

På denna sida presenterar vi de medel med hjälp av vilka vi avser att säkerställa dataskydd jämte öppenhet om därtill hörande delområden gentemot våra kunder och andra intressentgrupper. Kaukokiitos ledning och personal har förbundit sig till att följa handlingsprinciperna för Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) vid sin hantering av personuppgifter.

 

På sidan finns även vår dataskyddsdeklaration jämte användningsvillkor för vår webbplats.