Tillbaka

Kaukokiitos 70-årsjubileumsår har börjat

Kaukokiito fyller i år 70 år. Våren 1953 samlades en grupp yrkesmän inom transportbranschen på restaurang Viherkulma i Helsingfors för att underteckna en stiftelseurkund, som gav dem rätt att måla namnet Kaukokiito på sina bilar och idka trafik under dess emblem. Bolagets säte var Helsingfors och dess första verksamhetsställe fanns på Hagnäs torg.

Knappast kunde dessa män när de skakade hand ana att vägarna i Finland sju årtionden senare dagligen trafikeras av över tusen Kaukokiitos fordonsenheter och 2 000 medarbetare på Kaukokiito över hela landet arbetar för ett gemensamt mål: vi levererar allt bättre kundupplevelser. Mycket har förändrats sedan dess, men grunden är den samma: våra rötter är alltjämt djupt rotade i detta land och företagskulturen är stark. Kaukokiitos fyra ägartransportörer, alla familjeföretag, värnar om historien, men bygger med iver och stolthet nytt.

Jubileumsåret syns i Kaukokiito på många sätt

Under jubileumsåret vill vi förutom vår historia också lyfta fram centrala och viktiga hållbarhets- och utvecklingsteman för innevarande strategiperiod och fira de milstolpar som vi redan uppnått. Det bärande temat för jubileumsåret är ”på väg mot framtiden”.

Som ett exempel på det presenterar vi i våra kanaler Kaukokiitos 52 hållbarhetsgärningar, en för varje vecka på året. Dessa enskilda gärningar – stora och små – är alla värdefulla på vår väg mot våra hållbarhetsmål. Genom detta målmedvetna hållbarhetsarbete som vi gör tillsammans med våra kunder bidrar vi till en klimatsmart logistik i Finland.

Anteckna jubileumsårets evenemang i din kalender!

Under coronatiden minskade alla möten mellan människor och det ordnades nästan inga evenemang. Nu blir det äntligen en ändring på det!

Vi deltar under jubileumsåret i flera evenemang och ordnar också några själva. Du kan redan nu skriva in i din kalender Mästare2023 i Esbo och Transportmässan i Jyväskylä i maj. Dessutom ordnar vi på sommaren det populära Kaukokiito Golf-kundevenemanget som redan blivit en tradition på Nokia River Golfs River-bana. Året når sin kulmen på hösten i Tammerfors, dit vi bjuder in våra kunder för att tillsammans med oss fira det 70-åriga Kaukokiito. Vi informerar mer om händelserna under året!

Utan våra kunder och våra medarbetare skulle 70-åriga Kaukokiito inte finnas till. De tretton stiftande delägarna på restaurang Viherkulma skulle vara stolta, om de kunde se resultatet av sina ansträngningar.

Läs om de mest betydelsefulla händelserna under våra gångna årtionden.