Tillbaka

Kaukokiitos strategiperiod 2021–2025 har börjat

År 2021 hämtade med sig Kaukokiitos nya femåriga äffarsverksamhetsstrategi. Kaukokiitos verkställande direktör Petri Angervuo berättar om strategins tyngdpunkter, och hur strategin kommer att synas i kundsamarbetet. Vårt mål är klart – vi levererar allt bättre kundupplevelser.

 

”Kedjan Kaukokiito har lanserat det nya Strategi 2025-programmet under början av året. Vi har utfört ett omfattnde, årslångt planerings- och förberedelsearbete. Jag kan ärligt säga, att jag under min karriär inte har varit med om att skapa en företagsstrategi med ett lika stort bakgrundsarbete och entusiasm.

 

Den förra startegiperiodens vision var Kaukokiito – en ledande transportör av varor och information. Den gamla strategins framgång och resultat är obestridliga. Under de senaste åren har vi tagit ett jättekliv inom digitaliseringen: nästan 100% av transportbeställningarna görs i dag elektroniskt. Det har möjliggjort en övergång till en digital leveranskedja och avskaffande av fraktsedlar i pappersform i februari 2020 som första finländska åkeri.

 

I strategin hörs kundens röst

 

Strategiplaneringen omgärdas av förändringar som sker i vår omgivning. Till exempel klimatförändringen, globaliseringen, världens befölkningstillväxt, den accelererande digitaliseringen och pandemier måste beaktas i strategiarbetet.

 

Dessa förändingar påverkar naturligtvis också våra kunder. Därför har våra kunders åsikt om framtiden varit en central faktor som formar vår strategi. Vi har intervjuat och diskuterat med ett flertal av våra kunder och vi utförde en omfattande kundenkät i inledningsskedet av startegiarbetet. Jag vill tacka våra kunder för värdefull information och åsikter – vi ska fortsätta dialogen även i fortsättningen!

 

Kundupplevelsen är i centrum i vår nya strategi. Vi vill även i fortsättningen höra och lyssna på er allt bättre än förr. Det syns i praktken bland annat som en ny modell för en kundresponsenkät som lanseras under året.

 

Kaukokiitos värden och strategins tyngdpunkter

 

All vår verksamhet baseras på värden som har specificerats på kedjenivå:

 

Vi är öppna och pålitliga – vi berättar öppet om olika saker och vi håller vad vi lovar.

 

Vi utvecklas modigt och flexibelt till förmån för kunden – vi utvecklar vår verksamhet och service på ett skapande och nydanande sätt, med kundupplevelsen i fronten.

 

Vi verkar för en välmående och produktiv arbetsgemenskap – En kunnig och välmånde medarbetare i Kaukokiito är hemligheten bakom vår framgång.

 

Vi är en inhemsk Kaukokiitofamilj med ett ansikte – finländskheten och familjeföretagandet syns i uppskattningen av inhemskt arbete, omsorgen för våra kunder och arbetskamrater och respekt för varandra, en lätt byråkrati och en anda av att göra saker tillsammans.

 

Kaukokiitos strategi 2025

 

Vår strategi är indelad i fyra tyngdpunkter:

 

Vi är kundens primära val

Verksamhetens mål på alla nivåer är en förstklassig kundupplevelse. Vi utvecklar vår verksamhet övergripade och modigt, så att ni som kunder vill välja oss även i fortsättningen.

 

Kvalitetens föregångare dag och natt

Verksamhetens kvalitet är den viktigaste operativa mätaren. Den är på en god nivå, men vi vill vidareutveckla verksamhetens kvalitet i all vår verksamhet. För oss betyder kvalitet inte enbart produktionskvalitet utan den genomsyrar hela vår verksamhet.

 

Ett, enhetligt Kaukokiito
Vi likriktar våra verksamhetsmetoder och processer från tidigare. Det här syns för kunderna runtom i landet som en serviceupplevelse av allt jämnare kvalitet.

 

Vi utvecklas tillsammans med våra kunder –ansvarsfullt
Vi utvecklar vår versamhet som kundernas strategiska partner och vi strävar kontinuerligt efter nya lösningar som betjänar kundernas fördel. Ansvar spelar en stor roll i vår strategi. Vårt mål är att utveckla alltmer ansvarsfulla metoder att skapa mervärde för våra kunders affärsverksamhet – även i detta ärende vill vi höra er.

 

Strategin förverkligas via projekt

 

Strategin i Kaukokiito förverkligas via projekt, som anknyter till och formar vardagen och arbetsbeskrivningen för Kauokiitos medarbetare. En del av projekten har redan inletts, och vår personal deltar i stor omfattning i förvekligandet av dem. Vi kommer att rapportera även till våra kunder om projektens framskridande och resultat. Målen för strategin och samtidigt för alla projekt är en allt bättre kundupplevelse.

 

Kaukokiito – en föregångare inom digitalisering, transporter och helhetslogistik. Vi levererar allt bättre kunderfarenheter.

 

Med önskan om en trevlig vår och sommar till alla!”

 

 

Petri Angervuori
verkställande direktör
Suomen Kaukokiito Oy

Läs mer

23.03.2021 | Meddelanden

Hur vårens söckenhelger påverkar transporterna

Läs mer

05.03.2021 | Meddelanden

Tilläggstjänster som skall beställas separat och serviceavgifter 1.4.2021

Läs mer