Tillbaka

Transport- och servicepriser 1 oktober 2022

Verksamhetsmiljön inom transportbranschen förändras ständigt. Det exceptionella läget som nu råder i Europa, klimatförändringen, inflationen och förändringarna i priset på bränsle och energi inverkar i hög grad på branschens kostnadsstruktur.

Personalkostnaderna, den växande förarbristen och konkurrensen om yrkeskunniga chaufförer återspeglas i kostnaderna. Löneuppgörelsen för 2023 förutspås bli svår och vi kommer att bedöma dess inverkan på kostnadsstrukturerna under våren 2023.


Vi utför kontinuerligt och systematiskt utvecklingsarbete för att förbättra kvaliteten på vår service och höja kundnöjdheten. I enlighet med våra hållbarhetsmål investerar vi i ny och klimatsmart teknik såväl när det gäller vår fordonspark som våra fastigheter.


För att kunna säkerställa vår serviceförmåga och möjligheterna att utveckla verksamheten också i fortsättningen höjer vi våra transport- och servicepriser med 6,9 procent från och med den 1 oktober 2022.


Med samarbetshälsningar,

Petri Angervuori
verkställande direktör
Suomen Kaukokiito Oy