Tillbaka

Bränsletillägg fr.o.m. 1.4.2021

Transportbranschen har sedan början av årtusendet haft i bruk ett bränsletillägg och hos Kaukokiito har vi reagerat på prisändringar på en månadsnivå. Bränslepriset har nästan fördubblats under de senaste tjugo åren, och bränsletillägget har i princip varit över 20 procent redan i tio år.

 

Det finns inga tecken på sådana faktorer som i framtiden skulle leda till att bränslepriset sjunker väsentligt från den nuvarande nivån. Detta har lett oss till en situation där största delen av bränsletillägget ska inkluderas i basprislistan eftersom tillägget har blivit en permanent del av kostnadsstrukturen.

 

Från och med den 1 april 2021 inkluderar vi 18 procent av det nuvarande bränsletillägget i basprislistan. Storleken på det nya bränsletillägget är det aktuella bränsletillägget som fastställs utifrån nuvarande beräkning minus det ovan nämnda 18 procent.

 

Ändringen genomförs på så sätt att den inte vid tidpunkten för ändringen påverkar det helhetspris inklusive bränsletillägg som kunden betalar. Vi reagerar även i fortsättningen på bränslepriset och ändrar bränsletillägget på samma sätt som tidigare. Tillägget kan inte bli negativt.

 

 

Vid eventuella frågor kan ni kontakta er kontaktperson vid försäljningen.

Läs mer

09.02.2021 | Meddelanden

Administratörsprofilen i Kaukoputki har bestyrkts

Läs mer

01.12.2020 | Meddelanden

Ändringar i vårt terminalnätverk

Läs mer