Liikenne aiheuttaa merkittävän osan kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa. Siksi olemme asettaneet itsellemme kovan tavoitteen: kuljetamme toimitukset täysin hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä. Määränpää on selvillä, ja seuraavaksi selvitämme matkan etapit.

 

Tilanne nyt

Kaukokiito on logistiikka-alan yritys, jolla on tärkeä rooli edistää ilmastokestävää liikennettä Suomessa. Kaikkein merkittävin päästölähteemme on kalustomme. Jo nyt kiinnitämme toimitusten hiilijalanjälkivaikutuksissa huomiota juuri siihen. Nuoren kaluston ja erikoispitkien HCT-yhdistelmäajoneuvojen ansiosta toimitustemme hiilijalanjälki on aiempaa pienempi – niiden avulla hiilidioksidipäästöjä säästyy vuositasolla 160 metsähehtaarin sitoman hiilen verran. Lisäksi vähennämme päästöjä kuljetusten optimoinnin avulla, eli suunnittelemalla reitit niin, että säästämme ajokilometrejä.

 

Terminaaleissamme päästöt syntyvät energiankulutuksesta, minkä takia olemme investoineet energiatehokkuuteen, maalämpöön sekä aurinkopaneeleihin. Käytössämme on myös paperiton toimitusketju, mikä säästää luonnonvaroja.

 

Tavoitteemme

 

Tekemämme ilmastoteot ovat askel oikeaan suuntaan. Ne eivät kuitenkaan riitä meille. Tavoittelemme hiilineutraaleja toimituksia vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa muun muassa yhä tiukempien kriteerien asettamista kalustohankinnoille, kuljetusten täyttöasteen kasvattamista ja toimitusten entistä parempaa optimointia. Nostamme myös biodieselin vaihtoehdoksi fossiilisille polttoaineille ja kehitämme kalustoamme entistäkin ympäristöystävällisemmäksi.

 

Olemme kehittäneet laskelmia hiilijalanjäljestämme vuonna 2021 vastaamaan kuljetusten päästölaskennan globaaleja standardeja (SFS-EN ISO 16258 ja GLEC Framework). Tällä varmistetaan se, että asiakkaat voivat vertailla Kaukokiidon päästöjä muihin alan yrityksiin aiempaa tarkemmin. Koko Kaukokiidon organisaation hiilijalanjälkilaskelma valmistuu vuodenvaihteessa 2021-2022. Tämän lisäksi kehitämme kuljetuskohtaisen hiilijalanjäljen raportointia.

Vastuullisuus