Tillbaka

Kaukokiito investerar i åtta eldrivna lastbilar

Finlands största privata logistikkedja Kaukokiito fortsätter att investera i en växande elbilspark. Det är ett steg mot hållbarhetsmålet att i framtiden transportera försändelserna koldioxidneutralt.

Kaukokiitos ambitiösa mål är att transportera alla leveranser koldioxidneutralt senast 2030, fem år före Finlands nationella mål. Vi går mot detta ett steg i sänder och genom konkreta åtgärder – hittills har vi bl.a. satsat på en bättre verkningsgrad i fordonsparken och på sparsam körning samt övergått till en digital leveranskedja som första fraktförare i Finland i början av 2020. Kaukokiito BIO-tjänsten som lanserades i mars 2023 möjliggör leveranser med förnybar diesel, som minskar transporternas koldioxidavtryck med hela 90 %. Dessutom använder vi på våra verksamhetsställen förnybara energiformer.

Den senaste insatsen på vägen mot koldioxidneutralitet är investeringen i åtta nya eldrivna lastbilar. Investeringen är till sin storleksklass betydande: som jämförelse registrerades 2022 i hela Finland 15 eldrivna lastbilar (källa Traficom).

En eldriven lastbil är ett miljövänligt val, när man beaktar fordonets hela livscykel. Transporterna med fordonsparken medför inga utsläpp – bilarna laddas vid laddningsstationer som använder förnybar el, såsom vind- och solkraft. Dessutom är bullerbelastningen liten och bilarna lämpar sig därför bra för körning i stadscentrum.

– Vi är verksamma inom en bransch som ger upphov till utsläpp, och vi tar hållbarhetsarbetet på allvar. Alternativa drivkrafter är en del av vår hållbarhetsresa; vi vill utöka vår eldrivna fordonspark och fördomsfritt inhämta mer användarerfarenhet av tekniken, berättar verkställande direktören för Kaukokiito Petri Angervuori.

De första nya eldrivna lastbilarna börjar trafikera i Uleåborg, Åbo, Tammerfors och S:t Michel under sommaren. Resten anländer till Finland uppskattningsvis mot slutet av året och börjar köra i huvudstadsregionen samt Björneborgs- och Tavastehusområdet. I och med investeringen har Kaukokiito i riksomfattande trafik sammanlagt 18 eldrivna fordon, varav 11 lastbilar och 7 paketbilar. Dessutom kör 11 bilar med biogas.

Ytterligare upplysningar:

Petri Angervuori
Verkställande direktör, Suomen Kaukokiito Oy
+358 10 510 9670
petri.angervuori@kaukokiito.fi

Läs mer om Kaukokiitos hållbarhetsmål

Suomen Kaukokiito Oy – Finlands Fjärr-Express Ab är en expertorganisation inom logistikbranschen som betjänat det finländska näringslivet redan i 70 år. Företaget producerar och utvecklar övergripande transport- och logistiklösningar för sina kundföretag med utnyttjande av den senaste teknologin. Hållbarhet innebär hos Kaukokiito konkreta gärningar och företagets mål är att transportera leveranserna koldioxidneutralt före år 2030.

Läs mer

23.03.2023 | Meddelanden

Hur vårens söckenhelger påverkar transporterna

Läs mer

15.03.2023 | Meddelanden

Den nya tjänsten Kaukokiito BIO minskar transporternas koldioxidavtryck

Läs mer