Kaukokiito BIO transporterar dina försändelser med förnybar diesel. Bränslet tillverkas av återvunnen råvara och minskar transporternas koldioxidavtryck med hela 90 %. Det är en konkret, snabb och kostnadseffektiv hållbarhetsgärning med stor inverkan för miljön.

 

Genom Kaukokiito BIO-tjänsten kan ditt företag delta i klimatarbetet och konkret göra hållbarhet till en integrerad del av affärsverksamheten. Tjänsten lämpar sig för alla transportbehov: paket, styckegods samt del- och hellast.

 

I Kaukokiito BIO-tjänsten används förnybar diesel som till 100 % tillverkas av återvunnen råvara, t.ex. avfall. Förnybar diesel brinner rent och har hög köldtålighet. Den lämpar sig således för transporter i det krävande nordiska klimatet! Förnybar diesel erbjuder dessutom ett brett, riksomfattande distributionsnät, varför vi kan använda förnybar diesel i alla våra transporter i Finland.

 

Hur fungerar tjänsten?

 

I godstrafiken är det svårt att säkerställa att en viss försändelse transporteras i ett fordon som tankats med förnybar diesel. När kunden väljer Kaukokiito BIO-tjänsten, tankar vi den mängd förnybar diesel som motsvarar utsläppsminskningsmålet för försändelserna i vårt transportnät.

 

Priset för Kaukokiito BIO-tjänsten baserar sig på försändelsernas volym och volymfördelning. Utifrån dem gör vi en uppskattning av den bränsleförbrukning som hänför sig till dina transporter. Dessutom inverkar kostnadsskillnaden mellan förnybar diesel och vanlig diesel på priset.

 

Tjänstens användare får tillgång till överskådlig utsläppsrapportering som baserar sig på realiserade kunddata och som är till hjälp vid uppföljningen av hur utsläppsminskningsmålen avancerar.

 

Du får en offert av din egen kontaktperson på Kaukokiito eller via tarjous@kaukokiito.fi.

 

  • VARFÖR KAUKOKIITO BIO?
  • Genom att använda tjänsten minskar du transporternas koldioxidavtryck med 90 %. De positiva miljöeffekterna är betydande! I den utsläppsrapport som du får ser du vilken effekt tjänsten har.
  • Förnybar diesel har ett brett distributionsnät i Finland.
  • Kaukokiito BIO-tjänsten är enkel, snabb och kostnadseffektiv att ta i bruk och kräver inga förändringar i verksamheten i vardagen.
  • Användningen av tjänsten kan integreras med hållbarhetskommunikationen.

 

 

Ladda ner Kaukokiito BIO-broschyren.

TJÄNSTER