Kaukokiito Styckegods är ett välfungerande alternativ för ditt företag när du skickar olika slag av leveranser, allt från mindre varor till flera lastpallar på en gång. Lämpar sig också för leverans av långa produkter som är svåra att transportera och för produkter som kräver specialbehandling samt för transporter av farligt gods.

 

I Kaukokiito Styckegods ingår avhämtning hos avsändaren och utdelning till mottagaren i regel vardagen efter avhämtningen eller enligt den leveranstidtabell som du önskar. Du kan beställa styckegodsleveransen via Kaukoputki eller andra elektroniska beställningsportaler. Du kan följa din leverans i realtid från avhämtning till leverans.

 

  • KAUKOKIITO STYCKEGODS
  • Kaukokiito Styckegods viktmax. 3 000 kg / enskilt kollo max. 1 200 kg
  • Kaukokiito Styckegods måttmax. 1,8 m x 2,4 m x 2,2 m (L x B x H)
  • Kaukokiito Styckegodsmax. 9 m³
  • Kaukokiito Styckegods beställningBeställning på avhämtningsdagen före kl. 13

TJÄNSTER