Tillbaka

Kaukokiitos kundnöjdhet på utmärkt nivå: NPS +53!

I den kundnöjdhetsenkät som genomfördes i maj 2023 var vårt nettorekommendationsindex utmärkt med +53 och överträffade således rejält genomsnittet för transport- och logistikbranschen +41.

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra kundernas kundupplevelse och detta utvecklingsarbete gör vi utgående från den respons och de utvecklingsönskemål som vi får från våra kunder. Vi följer upp och mäter utvecklingen av kundupplevelsen med enkäter två gånger om året. Dessutom gör vi regelbundet intervjuer i syfte att mer ingående förstå kundernas affärsmiljö och förändringarna i företagsklimatet samt för att kartlägga de framtida kraven på oss som logistikpartner. På detta sätt säkerställer vi att vi alltid går i samma takt med våra kunder.

Högklassig och personlig service

NPS (Net Promoter Score), dvs. nettorekommendationsindexet, beskriver sannolikheten för att kunderna skulle rekommenderar företaget i fråga. Resultatet för enkäten i maj var +53, vilket överstiger gränsen för utmärkt. Det var också möjligt att lämna öppen respons i samband med enkäten: Kaukokiito berömdes särskilt för sin leveranssäkerhet, sin vänliga och professionella service samt webbtjänsten Kaukoputki.

Kaukokiito har under den gångna strategiperioden investerat framför allt i hållbarhetsarbete, digitalisering och utveckling av kunskapsbaserad ledning samt visualisering av data. Dessutom har vi fäst särskild uppmärksamhet vid att trygga en kunnig personal bl.a. genom att satsa på chefsarbetet och utvecklingen av en säker arbetsmiljö.

Läs mer

31.05.2023 | Meddelanden

Kaukokiito investerar i åtta eldrivna lastbilar

Läs mer

23.03.2023 | Meddelanden

Hur vårens söckenhelger påverkar transporterna

Läs mer

15.03.2023 | Meddelanden

Den nya tjänsten Kaukokiito BIO minskar transporternas koldioxidavtryck

Läs mer

24.01.2023 | Meddelanden

Kaukokiitos 70-årsjubileumsår har börjat

Läs mer