Tillbaka

Transport- och servicepriser 1 november 2023

Bästa kund,

vi har under innevarande år fortsatt vårt målmedvetna utvecklingsarbete och utnyttjat den nyaste teknologin för att effektivisera våra processer. Samtidigt har vi tagit stora steg mot vårt hållbarhetsmål att i framtiden transportera försändelserna kolneutralt. Bland annat den i år lanserade tjänsten Kaukokiito BIO, investeringarna i alternativa drivkrafter och miljövänliga fastigheter hjälper också våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Kaukokiitos kundnöjdhet är på en utmärkt nivå: i den kundnöjdhetsenkät som genomfördes i maj 2023 var vårt nettorekommendationsindex NPS utmärkta +53, vilket rejält överträffar transport- och logistikbranschens genomsnitt på +41. Vårt mål är att alltid leverera våra kunder bättre kundupplevelser också vid förändringar i marknadsläget – våra kunder är livsviktiga för oss.

Kostnaderna inom logistikbranschen har fortsatt att öka kraftigt och läget inom världsekonomin skapar osäkerhet också när det gäller framtidsbilden för den inhemska logistiken. Vårt sätt att modigt utnyttja moderna teknologier och satsa på utvecklingsarbete bidrar till att kompensera för det kostnadstryck som förändringarna i affärsmiljön medför.

För att kunna säkerställa vår serviceförmåga och möjligheterna att utveckla verksamheten också i fortsättningen, höjer vi våra transport- och servicepriser med 5,9 % från och med den 1 november 2023.


Med samarbetshälsningar,

Petri Angervuori
verkställande direktör
Suomen Kaukokiito Oy

Lue lisää

20.06.2023 | Meddelanden

Kaukokiitos kundnöjdhet på utmärkt nivå: NPS +53!

Läs mer

31.05.2023 | Meddelanden

Kaukokiito investerar i åtta eldrivna lastbilar

Läs mer